Διαδραστικές Ασκήσεις

 Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μερικά είδη ασκήσεων, καθώς και τις βασικές λειτουργίες του:

 

  Match Exercise       Show Answer Exercise       Drag and Drop Exercise  
             

 

 

Επιλέξτε την μπλε κουκκίδα κάνοντας κλικ πάνω της και στη συνέχεια πατήστε πάνω στον μπλε κύκλο. Σχηματίζεται μία γραμμή και αντιστοιχεί τα δύο στοιχεία.

Πατώντας στον μπλε κύκλο και μετά οπουδήποτε στην οθόνη, η γραμμή διαγράφεται και αναιρείται η αντιστοίχιση

Χρησιμοποιήστε το μεμονωμένο κουμπί ελέγχου για να τσεκάρετε αν η απάντησή σας είναι σωστή ή λανθασμένη. 

 

 

 

Επιλέξτε το εικονίδιο με το μολύβι για να εμφανιστεί η απάντηση.

 

 

 

Επιλέξτε ένα στοιχείο και στη συνέχεια πατήστε στη σωστή θέση για να το τοποθετήσετε.

Χρησιμοποιήστε το μεμονωμένο κουμπί ελέγχου για να τσεκάρετε αν η απάντησή σας είναι σωστή ή λανθασμένη. 

Εάν θέλετε να αλλάξετε την απάντηση που έχετε δώσει, επιλέξτε πάνω της (τώρα η απάντηση περιβάλλεται από ένα μπλε παραλληλόγραμμο) και πατήστε οπουδήποτε στο λευκό περιθώριο. Η απάντηση δεν αλλάζει αν έχετε χρησιμοποιήσει το μεμονωμένο κουμπί ελέγχου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Multiple Choice Circle Exercise       Write Exercise       Karaoke Scroll Exercise  
               

 

Πατήστε σε μία επιλογή για να την κυκλώσετε, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το μεμονωμένο κουμπί ελέγχου για να τσεκάρετε αν η απάντησή σας είναι σωστή ή λανθασμένη.

 

   

Πατήστε πάνω στην κενή περιοχή της απάντησης και δακτυλογραφήστε την απάντησή σας.

Χρησιμοποιήστε το μεμονωμένο κουμπί ελέγχου για να τσεκάρετε αν η απάντησή σας είναι σωστή ή λανθασμένη.

 

     

Ακούστε το ηχητικό της άσκησης πατώντας πάνω στο εικονίδιο Play.

Πατήστε πάνω στην οθόνη και σύρετε προς τα πάνω ή κάτω για κύλιση. Η κύλιση είναι ενεργοποιημένη όταν η συσκευή αναπαραγωγής είναι απενεργοποιημένη. 

Πατήστε πάνω σε μία γραμμή για να ακούσετε το συγκεκριμένο ηχητικό.